دوشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۰

ویکی پاکوب و صعود قلم


ویکی پاکوب تصویر برگزیده هفته را به عکسی از ششمین صعود قلم که نه و ده تیر ماه نود برگزار شد، اختصاص داده است.


هیچ نظری موجود نیست: