دوشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۹

موسوی نژاد و مسیر انجمن

در داستان کوه بخوانید


ده سال از دومین صعود دیواره علم کوه در زمستان می گذرد. صعودی که البته ازمسیر جدید صورت گرفت؛ مسیر انجمن. محمد موسوی نژاد سرپرست آن برنامه نقش بسیار اساسی در موفقیت آن برنامه ایفا نمود که متاسفانه نقش وی به اندازه کافی شناخته نشد.

موسوی نژاد در وهله اول موفق شد گروه بزرگی گرد آورد که همگی از دل و جان برای موفقیت برنامه کوشیدند. گروهی با توانایی های متفاوت که هر یک تا آنجا که در توان داشت از تلاش دریغ نکرد. از مهیار پورعبداله که اتاقک چوبی را طراحی کرد و ساخت تا آرا مگردیچیان که برای مدت 16 روز اشعه آفتاب بر چهره اش نتابید................


هیچ نظری موجود نیست: