سه‌شنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۹

آب پاشی

امروز ۱۶ آذر ۸۹ آسمان بالای سر ما و کمی آن طرف‌ترش، یعنی شمال‌تر مورد پرواز ۳ فروند هواپیما قرار گرفت. این ۳ فروند هواپیما هی آمدند و هی رفتند و این‌کار را چند بار انجام دادند و کسانی گفتند که آنها (هواپیماها) شهر را آب‌پاشی می‌کنند تا دود و آلودگی تمام شود. اگر این نظر درست باشد، آسمان بالای سر ما مورد آب‌پاشی قرار گرفت و ما احساس هوای پاک یا پاک بودن هوا کردیم.

ما یک چیزی می‌دیدیم که از دم هواپیما خارج می‌شود که سیاه رنگ بود، آیا این آبی بود که پاشیده می‌شد و یا دود همان هواپیمای دودشوی بود؟

در این مورد در سایت مهار بیابان زایی بخوانید

هیچ نظری موجود نیست: