دوشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۹

پیوندی استوار بر فراز دماوند

این هفته روی داد

پیوندی از پس صعودی شیرین

شیرین تر از قندی که هم نوردان بر سرشان ساییدند

پایدار باد این پیوند!

چون دماوند، سرفراز


هیچ نظری موجود نیست: