سه‌شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۹

حادثه ای دیگر در اخلمد


مطلع شدم که جمعه گذشته مصطفی قاسمی که در حال صعود دیواره ۱۷۰ متری کمرچاه با درجه سختی۵.۱۰ بوده در اثر پاندولی حدود ۶۰ متر سقوط کرده و به شدت آسیب دیده که با عملیات امداد و نجات بسکت و به پایین حمل شده است.


خبر از http://mehrankooh.blogfa.com/post-272.aspxمهران کوه

هیچ نظری موجود نیست: