چهارشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۸

محمد تقی بهره ور در بازداشت

امروز پس از بازگشت از سفر خبردار شدم که محمدتقی بهره ور در بازداشت به سر میبرد.

آرزو دارم در صورت درستی این خبر، او هر چه زودتر آزادی خود را به دست آورد و به کانون خانواده و جامعه کوه نوردی بازگردد.

هیچ نظری موجود نیست: