دوشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۷

اجرای محدودیت برای کوه نوردان در حمایت از پرندگان


هرساله BMC با همکاری سازمان های محیط زیستی، پارک های ملی و مسئولین محلی محدودیت های داوطلبانه ای را با هدف حفاظت از پرندگانی که در گذرگاه های کوهستانی لانه گذاری میکنند به اجرا میگذارد.

بیشتر این محدودیت ها از ماه های بهمن و اسفند شروع میشوند و تا زمان به پرواز درآمدن جوجه ها در ماه های خرداد وتیر ادامه دارند.
کوه نوردان و سنگ نوردان به صورت داوطلبانه خود را متعهد به رعایت این محدودیت ها میدانند و همکاری آنها با فعالان محیط زیست و احترام به محدودیت های BMC در خصوص آشیانه گذاری پرندگان تاکنون نتیجه بسیار خوب و موثری داشته است.

به این دو عکس (سایت گروه کوه نوردی لواسان) هم نگاهی بکنیم:خیلی دور نیست! فریدون کنار و سرخ رود ، جایی که قو های مهاجر امسال زمستان را به آن پناه آورده اند.

به نقل از BMC انجمن کوه نوردی بریتانیا


هیچ نظری موجود نیست: