دوشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۷

جشنواره یخ نوردی


هفته پیش ۴ روز خوب رو در میگون برای جشنواره یخ نوردی انجمن گذروندیم که خیلی عالی بود - فضای دوستانه و بسیار صمیمی و اجرای مو به مو ی برنامه - یاری کوه نوردان لواسان به سرپرستی نادر ضرابیان که بدون آن کیفیت برگزاری جشنواره از چنین سطح بالایی نمی توانست برخوردار شود - سرپرستی خوب فرنوش رییسی و هم کاری و همراهی سایر دوستان و هم چنین کادر فنی (مسعود حمیدی - محمد صبوری - حسین بلنداختر و افشین یوسفی ) که کارگاه های آموزشی در محل کمپ و در پای آبشارهای یخی را به خوبی برگزار کردند و همه اینها سبب شد تا بیشتر شرکت کنندگان در جشنواره اجرای ان را فراتر از حد انتظار خود عنوان کردند.

اینترنت کندی در اختیار بود که فقط اجازه ارسال یک خبر روی سایت انجمن را داد و اما در این چند روز بیشترین اخبار ناگوار را شنیدیم که خبر مهران برنجی روز دوم برنامه همه را متناثر کرد به ویژه بچه های لرستان را و بعد هم که خبر مرگ بهنام کرمی در توچال.

براتون بگم که گردهم آیی شبانه شب اخر در کنار آتش همراه با آش رشته - فرنی و چای از جاذبه های دیگر این جشنواره بود.

کیک مراسم پایانی را هم با تبر یخ و به دست ابراهیم نوتاش بریدیم.

جای همگی دوستان را خالی کردیم و البته جای سامان نعمتی را که سال گذشته و در جشنواره اول با ما بود.


هیچ نظری موجود نیست: