دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

برودپیک 88 کاظم فریدیان و رامین شجاعی ؟؟


در جلسه 14 آبان 87 انجمن که به پرسش و پاسخ با تیم نانگاپاربات اختصاص داشت ، کیومرث بابازاده هنگامی که متن خبر برنامه صعود برودپیک باشگاه آرش از مسیری نو را به من میداد ، در پاسخ به تبریک من گفت که حتما فریدیان را هم با این تیم همراه خواهیم کرد.

تیم نانگاپاربات اما برنامه بهار 88 خود را صعود به آناپورنا اعلام کرده است ولی کیومرث بابازاده هم خیلی با اطمینان از این همراهی میگفت.

آیا کاظم و رامین در یک سفر تازه به هیمالیا بار دیگر همراه خواهند شد؟؟

هیچ نظری موجود نیست: