پنجشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۷

حادثه در برودپیکولادو - گوشه بالا راست

از ولادو پلولیک کوهنورد 45 ساله اهل اسلواک که همراه دودو کوپلد برودپیک را صعود میکرد اثری نیست!
همراه او میگوید که او احتمالا سقوط کرده است!

آنها روز 26 جون بعد از آخرین استراحت و اقامت در 7200 متری رو به سوی قله نهادند،

ساعت 2000 و در شرایط بسیار بد آنها از هم جدا شدند و قرار گذاشتند تا روی قله یکدیگر را ببینند و با هم فرود آیند ولی ولادو تصمیم گرفت تا در ساعت 2000 و زیر قله سنگی بیواک کند .
دودو حدود ساعت 2100 به قله رسید و در بازگشت در ارتفاع 8000 متری بدون تجهیزات مناسب و چادر بیواک کرد.
روز بعد و در هنگاه فرود دودو پایین تر و در 6500 متری آخرین نشانه ها از ولادو را یافت، وی اعتقاد دارد که ولادو سقوط کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: