دوشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۷

جوپار


گزارش سفر به کرمان و کوه جوپار

کرمان را باید دید و دوباره و دوباره باید دید
کویر و کلوت هایش را
میمند و ماهانش را
بم و ارک فرو ریخته اش را
آتشکده ها و آسمان پر ستاره اش را
مردم صمیمی و گرم شهرها و روستاهایش را
هزار و لاله زارش را
و جوپار سرکش و سخت و زیبایش رانمایی از خط الراس وحشی و بکر جوپار


سه شاخ بزرگ از روی شاخ شکسته


صعود به جوپار در روزهای 14 و 15 خرداد 87 انچام شد
بر اساس برنامه ریزی قبلی ساعت 1730 روز دوشنبه 12 خرداد در ایستگاه راه آهن تهران جمع شدیم تا با قطار سبز کرمان سفر را آغاز کنیم.
2 نفر از همراهان با اتوبوس و 8 نفر بقیه با قطار میرفتیم که یکی از 8 نفر به قطار نرسید و تلاش برای تماس با تلفن همراه او به جایی نرسید و او را (امیر) جامانده فرض کردیم.
ساعت 1815 همه در قطار نشسته بودیم و منتظر حرکت ، اکثر دوستان مدت زیادی بود که سفری با قطار انجام نداده بودند ، من هم آخرین سفرم زمستان 85 از یزد به تهران بود و بنابراین کمی هیجان داشتیم، سرانجام قطار با 5 دقیقه تاخیر به حرکت درآمد.
چای و میوه و تنقلات و فرصت خوبی برای تمرین گره ها روی طناب های انفرادی
ساعت 0930 روز 3شنبه 14 خرداد به کرمان رسیدیم و پس از ملحق شدن دو نفری که با اتوبوس آمده بودند در میدان آزادی و خریدی مختصر، به خانه یکی از دوستان کرمانی رفتیم و پس از تقسیم بارها و بستن کوله ها آماده حرکت شدیم.
روز اول
ساعت 1300 با دو دستگاه پیکان سواری به سوی قناقستان (در مسیر ماهان ) و نقطه آغاز برنامه حرکت کردیم.
ساعت 1400 کوله ها را به دوش گرفته و برنامه رسما شروع شد ، ابتدای مسیر از بستر رودخانه خشکی میگذرد و ما آرام آرام به تنگ وارد میشویم و بستر رودخانه باریک و باریک تر میشود ، ساعت 1546 به دیواره ای با شیب خفته رسیدیم - راهروی رجب .
راهرو با شیب حدود 75 تا 80 درجه و ارتفاع 55 متر را با احتیاط صعود کردیم (1630) و از بالای راهرو در مسیر پاکوب قرار گرفتیم که به سمت جنوب امتداد دارد - در ادامه به دره ای سنگی میرسیم به نام خرپر(kharpar) که بخش هایی از آن میخ کوبی و کابل کشی شده است و ما به صلاحدید سرپرست برنامه مسیر سنگی به ارتفاع حدود 3 متر را صعود کرده و به کابل ها اعتماد نکردیم و پس از گذر از خرپر دوباره در پاکوب قرار گرفتیم که تا پناهگاه ادامه دارد ، ما اما ترجیح دادیم که در مسیر صعود قرار بگیریم و به جای رفتن به پناهگاه به سمت جنوب غربی رفتیم و در محل یخچال کیش و در کنار یک چشمه اتراق کردیم.
چای و سوپ و خورد و خوراک ، جوک و گفت و شنفت و ترانه و نم نمک شب و سکوت و آسمان ابری جوپار
کوله های حمله را قبل از خواب بستیم و به درون کیسه خواب ها رفتیم.

روز دوم
بیدارباش ساعت 0400 و ساعت 0500 جرکت آغاز شد و پس از ساعتی به گذر سنگی و دشوار مسیر قیف مصیبت رسیدیم (ساعت 0555) و ساعت 0705 به بالای قیفی رسیدیم که شیب آن در بعضی از قسمت ها به بیش از 70 درجه میرسید و با عبور از آن 430 متر ارتفاع گرفتیم.
بر فراز قیف صبحانه خوردیم و دوباره به راه افتادیم، بعد از قیف مسیر در امتداد شمال ادامه می یابد و در ارتفاع 3822 متری جان پناهی با یک دیوار و در پناه سنگی بزرگ ساخته شده است که از کنار آن میگذریم و در ادامه پس از عبور از چار گردن ساعت 0906 به گردنه شاخ شکسته به ارتفاع 4037 متر میرسیم و قله از اینجا چه پر هیبت و دست نیافتنی مینماید!
استراحتی کوتاه و فرود از گردنه و دوباره رو به سوی قله و سرانجام 0950 برفراز سه شاخ بزرگ 4125 متر قرار گرفتیم.
فریاد شادی ، گرمی آغوش همنورد و تبریک و سرود
مسیر بازگشت همانطور که در پاکوب مسیر میبینید با مسیز رفت فرق میکرد و ما در واقع از مسیر زمستانی بازگشتیم و 1230 دوباره بالای قیف بودیم که باید از آن پایین بروید تا بدانید چرا به آن قیف مصیبت نام داده اند و بیشترین بخش زمان فرود در همین قسمت سپری میشود ، وجب به وجب و سرانجام ساعت 1430 دوباره در مجل چشمه ، زمان صعود از چشمه تا قله 4 ساعت و 50 دقیقه و فرود از قله تا چشمه 4 ساعت و 15 دقیقه!.
ناهار و استراحت و ساعت 1600 کوله ها بر دوش راه بازگشت پیش میگیریم و 2030 به مجل شروع برنامه میرسیم جایی که دو تا پیکان منتظر ما هستند.

جالب!!

روی قله از سمت شاخ شکسته گروهی را دیدیم که به سمت قله در حرکت بودند و از بین آنها کسی سرپرست فنی یعنی وحید را صدا میکرد، چه همتی! چه اراده ای! نفر جامانده از گروه، امیر جالب خود را با اتوبوس به کرمان رسانده بود و تنها به سمت پناهگاه آمده بود و با شیرازی ها همراه شده بود ، عقب دار منتظر او ماند و نفر دهم هم قله را صعود کرد. آفرین به تو امیر!

رجب

در بازگشت سرپرست تیم پس از مشورت با افراد تیم و بویژه سرپرست فنی تصمیم گرفت که از راهرو رجب فرود نرویم و بنابراین همانطور که در پاکوب مسیر میبینید ما از مسیر دیگری برای برگشت استفاده کردیم.

همراهان این برنامه

فریدون عشقی ، محمود حسینی ، سینا دهقانی ، محمد صنعت کار ، کامران حسین خانی ، امیر جالب ، مهدی کاسبیان (سرپرست) ، وحید افشارمنش (سرپرست فنی) ، امیرحسین زمانی (عقبدار) و عباس ثابتیان (مسوول تدارکات)

عکس ها را از اینجا دانلود کنید:
www.pakoob.com/uploads

مسیر ثبت شده با جی پی اس را از اینجا دانلود کنید - نام فایل ip3.gdb


فرصت خوبی تا گره ها را تمرین کنیمآماده حرکت


گرمای هوا و بار سنگین و رادیاتور جوشان پیکانبه سوی جوپاردر حال صعود از راهرو رجببر فراز قیف مصیبت


جان پناهقله چه پر هیبت و دست نیافتنی مینماید


بر فراز سه شاخ بزرگ
هیچ نظری موجود نیست: