یکشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۷

جوپار

فردا عازم کرمان هستیم برای صعود به سه شاخ بزرگ
آخر هفته گزارش سفر تقدیم خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: