شنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۷

بگذار تا بمیرم!! یا عملیات نجات خفن


از بخش نظرهای آرام کوه (بلاگفا) ، کلاغها و سرود کوهستان


طنز شیرین کوهنورد خفن که گویی از حال و هوای جامعه کوهنوردی ایران خوشحال نیست ، خواندنی است


آقا ثابتی ازت دلخورم ولی شمام در جریان باش
سال دیکه بنویس خفن رفت ، آقا فرشیدم اگه کمک نکرد بدون من خودم گفتم ، گرفتی؟ دیگه واسش قصه ننویس که آقا فرشید ول کرد ، نگشت

آقا فرشید سلام
یعنی آقا فاریابی یه وقت با اون آقا فرشید اشتباهی نشه ، اون آقا فرشید که خیلی بی معرفته یعنی یه بار هم که شده ما رو آدم حساب نکرد ، اما شما خدایی خیلی باحالی ، آخر مرامی ، عین کاظم.
خداییش کی پا میشد تو این برف دنباله این آقا کریم بگرده ، خدا رحمتش کنه راحت شد از دسته این جماعت
همین آقا ثابتی ببین ورداشته گیر داده که آقا چرا ول کردی ، نگشتی بیشتر
آقا ثابتی کریم مرد ، دنبال چی بگردن ، عوض تشکرته؟
آقا فرشید من امسال میخام بیام تو منطقه شما
همونجا که زنده هارو میگیرن میبرن پاسگاه
همونجا که مرده هارو ول میکنن به امون خدا تا چوپونا پیداشون کنن
آقا فرشید زمسونی میام
بی تجهیزات
بی کرامپون
بی قطب نما ، بی نقشه
جی پی اس هم که عمرا - من و کاظم دنبال این سوسول بازیا نیستیم
آقا میخام بهمن بزنه ببرتم ته اون دره
اما به قرآن مشغول زمه ای اگه بخای گروه نجات واسه من درس کنی.
به ابوالفضل اگه بخای تو کوه دنبال من بگردین
بعدشم بیان بگن آقا فرشید چی و چی و چی
آقا میزاری من لای برفا یخ بزنم تا چوپونا سال دیگه پیدام کنن
شد؟ دست درد نکنه

فقط نگرانم
نگرانم شیش ما زیر برفا بمونم بازم نمیرم بسکی خفنم
خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
سال دیگه ارومیه میام پیشت
آقا فرشیدم قول مردونه داده عملیات نجات برام ترتیب نده


هیچ نظری موجود نیست: