یکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۷

آخر هفته و کرانه خزراین آخر هفته به سوی شمال رفتیم
گشتی کوتاه در جنگل و اتراق در ساحل خزر
جایی دنج و آرام برای نشستن ، راه رفتن ، شنا کردن ، تماشا کردن و نفس کشیدن

هیچ نظری موجود نیست: