دوشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۷

کلک چال

روز جمعه 23/1/87 به قله کلک چال رفتیم

صبحانه در اردوگاه ، نفس عمیق و شادی و نشاط دیدن برف سر قله ، هوای خوب و دیدن کوه ها از دماوند تا دارآباد ، تیغه ها تا لزون ها و توچال و شمال تر از کلون بستک تا سرکچال ها
چای در کنار چشمه پیازچال و سرخوشی و خنده
همراهان این جمعه خوب
مهدی کاسبیان ، عباس ثابتیان ، فریدون عشقی ، سینا دهقانی ، مسلم زمانی نژاد ، نوری زمانی ، مجمد فراهانی ، مهدی غوغایی ، فراز قلی بیگی ، تقی صالحی ، محمود جسینی ، مجمد و علی صالحی

هیچ نظری موجود نیست: