دوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۶

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن کوه نوردان ايران

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن کوه نوردان ايران
چهارشنبه سوم بهمن هشتاد و شش
سالن ورشو از 4 تا
6 عصر


شنیدن گزارش هیات مدیره و بازرس
تصویب ترازنامه ی مالی
انتخاب بازرس جدید
ترمیم اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

انجمن کوهموردان ایران یک سازمان غیر دولتی (مردم نهاد) و پذیرای همه کوهنوردان و علاقمندان به کوه و طبیعت است


با شرکت در جلسات ماهانه انجمن و مشارکت هر چه بیشتر نظری و عملی در این نهاد میتوانیم به گسترش کمی و کیفی آن کمک کرده و آن را به جایگاه مناسبی همانند سازمان های همتای آن در نقاط دیگر جهان ارتقا دهیم

هیچ نظری موجود نیست: