یکشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۶

خدا حافظ رفيقاین پست به صورت کامل از وبلاگ کوه قاف (رضا زارعی ) گرفته شده است

همزمان با مراسم تدفين مرحوم مقبل هنرپژوه به همراه چند نفر از دوستان از جمله دو تن از همراهان مقبل در زمان حادثه، سري زديم به محل سقوط وي. بد نديدم ضمن ذكر گزارش كوتاهي از حادثه به نقل از همراهان وي، علل سقوط را از ديد خودم بيان كنم. با اين اميد كه ازآن درس بگيريم

در ساعت 14 روز سه شنبه 15 آبان ماه گروهي از سنگ نوردان شهرستان بوكان جهت انجام تمرينات سنگ نوردي در منطقه صخره اي به نام 18 متري كه محل تمرين عمومي سنگ نوردان اين شهر مي باشد به سرپرستي مرحوم مقبل هنرپژوه حاضر شدند.

افراد حاضر بر روي دو كارگاه بكسل از پيش نصب شده تمرينات خود را آغاز كردند. در ساعت 17 مرحوم هنرپژوه اقدام به صعود از مسيري كه حدودا 5 دقيقه قبل نيز آن را صعود كرده بود مي نمايد. نامبرده پس از حدود 8 متر صعود در محل رل سوم مسير كه كاملا منفي است، بدليل نامعلوم (دشواري مسير يا خستگي) از مسير رها مي شود و در كمال تعجب حمايتچي و ساير همراهان با كمر به تخته سنگ زير مسير اصابت كرده و سپس حدود 3 متر پائينتر با سر به زمين برخورد مي نمايد، در نهايت بدليل شيب زير مسير حدود 10 متر روي زمين كشيده مي شود و بعد توسط هم تيمي ها كه بر روي مسيري پائينتر مشغول تمرين بوده اند متوقف مي گردد.

افراد حاضر بلافاصله اقدامات اوليه را جهت كاهش خون ريزي و تماس با اورژانس شهرستان بوكان صورت مي دهند و پس از قرار دادن مصدوم درون زير انداز به سختي اقدام به حمل و انتقال وي به محل حضور خودرو مي نمايند. در نهايت سه ساعت بعد وي به اروميه و بيمارستان منتقل مي شود.

در پايان لازم به ذكر است پس از بررسي محل حادثه و گفتگو با هم تيمي هاي مرحوم هنرپژوه ايرادات ذيل را از عوامل اصلي در بروز حادثه و شدت صدمه ديدگي مي دانم:

1- شكل ديواره محل تمرين (احتمال ريزش سنگ از بالا و قرار داشتن دو تخته سنگ بزرگ و خطرناك پشت سر نفرات صعود كننده) استفاده از كلاه ايمني را الزامي كرده، كه متاسفانه صعود كنندگان نسبت به آن بي توجه بوده اند.

2- حمايتچي به فاصله حدود 8 متر از صعود كننده درون كارگاه قرار داشته، وجود سه تخته سنگ بزرگ مانع از ديد وي هنگام شروع به صعود بوده. از آنجا كه چك كردن لوازم صعود كننده بر عهده حمايتچي است، بدليل فاصله زياد و عدم ديد مناسب لوازم صعود كننده بررسي نمي شده.

3- بدليل شيب زياد مسير، برخورد كارابين به سنگ و باز شدن پيچ آنرا منتفي مي دانم و معتقدم پيش از آغاز صعود بدليل تعجيل در صعود سريع مسير، مرحوم هنرپژوه از انداختن كامل طناب در كارابين غافل بوده و به احتمال زياد طناب مابين دهانه گير كرده، و پس از سقوط نامبرده طناب از دهانه كارابين جدا شده و متاسفانه وي ابتدا با حدود 8 متر سقوط با كمر بر روي سنگ برخورد و بعد با 3 متر سقوط مجدد با سر به روي زمين مي افتد و در نهايت حدود 10 متر پائينتر توسط هم تيمي ها متوقف مي شود.

بديهي است موارد ذكر شده كه توسط هم تيمي هاي مرحوم هنرپژوه مورد تاييد قرار گرفته، بدليل شك حادثه مي تواند مورد بازبيني مجدد قرار گيريد. در پايان اميدداريم با بهره گيري از تجربيات تلخ چنين حوادثي و انتقال آن به مربيان و كارآموزان ديگر شاهد چنين رخدادهاي تلخي نباشيم.


هیچ نظری موجود نیست: