شنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۶

تبریک و تسلیت


وقوع دو حادثه مهم تنها در طول یک هفته یعنی سقوط 2 کوهنورد همدانی در دماوند و سقوط خانم سنگ نورد از روی سنگ چکمه در بند یخچال گویی خبر از آغازدور دوم سوانح کوه در سال 86 میدهد

آیا زمان پرداختن جدی به آموزش و ایمنی صعود ها فرا نرسیده است ؟

آیا انجمن کوهنوردان ایران در این زمینه مسیولیتی ندارد؟

آیا پرداختن به این امردر سایت انجمن امکان پذیر نیست؟ سایتی که از 2 سال پیش تا کنون بیش از چند جمله ای به آن افزوده نشده است و از آخرین آنها میتوان به یک تسلیت به عباس محمدی و یک تبریک به کاظم فریدیان نام برد


هیچ نظری موجود نیست: