سه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۶

دارآباد

قله دارآباد از روی تیغه ها


روز جمعه 4 آبان 86
قله دارآباد
و شاید با هوایی که می بینیم
برف نو بر روی یال و بر سر قله

برداشتن مهرآفرین از فرودگاه که قرار بود ساعت 17 روز 5 شنبه سوم باشد بدلیل اینکه ایران ایر ناگهان پرواز کلن - تهران را به کلن - رم - تهران تبدیل میکند تا نیمه شب طول کشید و من ساعت 4 صبح خوابیدم و خوب به برنامه نرسیدم .

رفقای این جمعه به دارآباد
مهدی کاسبیان ، فریدون عشقی ، مریم توحیدی ، بهمن عشقی ، مسلم زمانی نژاد، عبدالله خالقی ، تقی صالحی و علی صالحی

هیچ نظری موجود نیست: