دوشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۵

چین کلاغ


این جمعه قرار داریم از مسیر جنگل کارا به قله چین کلاغ بریم. بعد از دماوند بچه ها یک کم شل و ول شدن و یواش یواش باید برگردیم به شرایط نرمال

اگر از بلندای توچال بر روی خط الراس به سمت غرب بروید در امتدا خط الراس پس از ایستگاه تله کابین به گردنه شهرستانک خواهید رسید با ادامه خط الراس به سمت غرب کمی قبل از رسیدن به قله شاه نشین ، خط الراسی به سمت جنوب جدا شده و شما را ابتدا به قله پلنگ چال ، دو شاخ و نهایتا "چین کلاغ" با ارتفاع 2850 متر خواهد رساند . در سمت غرب این خط الراس دره فرحزاد و در شرق گردنه یا تنگه کارا قرار گرفته استهیچ نظری موجود نیست: