سه‌شنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۶

ریزان

این هفته جمعه 19 مرداد 86 به قله ریزان
از مسیر افجه و دشت هویج صعودمیکنیمهیچ نظری موجود نیست: