یکشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۶

ریزان

جمعه 20 مرداد 86 به قله ریزان صعود کردیم
حرکت ساعت 6 صبح از افجه
صبحانه در باغهای سووستون از 8 تا 9
حرکت به سمت آبشار و گردنه و رسیدن به قله در ساعت 11:30
در گزارشی که خوانده بودم (لیلا عزیزی ) مسیر بازگست همان مسیر صعود قید شده بود و فرامرز هم همان را تاکید کرد ولی ما تصمیم به فرود از قسمت جنوبی گرفتیم که مسیردشواری بود و عاقبت ما را به تراورس از میان سنگها و بعضی قسمت های خطرناک و فرود ازشن اسکی پایین گردنه واداشت
توصیه ما هم فرود از مسیر صعود است
ارتفاع قله 3563 متر

همراهان این هفته
مهدی کاسبیان ؛ عباس ثابتیان ؛ فریدون عشقی ؛ مسلم زمانی نژاد و مریم توحیدیهیچ نظری موجود نیست: