سه‌شنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۶

دارآباد به لزون

این هفته جمعه 29 تیر 86 قصد پیمایش مسیر قله دارآباد به لزون از روی تیغه ها و فرود به دشت پیاز چال را داریم

هیچ نظری موجود نیست: