دوشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۵

کلک چال

روز جمعه 85/12/4 رفتیم قله کلک چال
هوا رو که می بینین
برفکوبی جانانه کردم از سر گردنه لوپهنه تا روی قله
جای همگی دوستان خالی

هیچ نظری موجود نیست: